ECOGRAN hahmottelemat eGAP:in ohjeistukset mahdollistavat läpinäkyvyyden ja tinkimättömyyden takia nettiuhkapelioperaattoreiden sertifiointiprosessissa. Pelaajien suojaaminen on tärkeä asia, ja eGAP:in ohjeistuksissa suojataan pelaajia kahdella eri osa-alueella. Ensimmäinen on pelaajan informaatio, ja toinen on pelaajan varat.

Pelaajan tietojen suojaaminen muodostuu kahdesta osa-alueesta. Se alkaa yksityisyydellä ja tarpeettoman informaation jakaminen, kuten nimen, sukupuolen, iän, osoitteen, pankkitietojen, korttitietojen, panostustietojen jakaminen ja niin edelleen. EGAP:in tietty tavoite tässä asiassa on, että nettikasino-operaattorien tulisi varmistaa kaikkien pelaajien milloin tahansa luovuttamien tietojen yksityisyyden ja luottamuksellisuuden säilyminen, ja luvattoman tai turhan tietojen paljastamisen välttäminen. Tämä merkitsee, että saattaa olla tilanteita, joissa operaattorin on paljastettava tietoa. Näillä tilanteilla tarkoitetaan lakiteknisiä tai kolmannen osapuolen tutkimuksia pelaajia vastaan.

Siispä nettikasinon täytyy muodostaa yksityisyyden suojaamisen käytäntöjä, ja ilmoittaa niistä nettisivuillaan. Käytännöissä tulisi antaa yksityiskohtia kerätystä tiedosta, tiedon keräämisen tarkoituksesta, olosuhteet, joissa tietoa voidaan luovuttaa eteenpäin, ja miten estetään luvatonta tai tarpeetonta tietojen luovuttamista. Pelaajan suostumus tietojen luovuttamiseen olisi saatava ennen rekisteröintiä. Pelaajan tietosuojassa on myös kaksi muuta kohtaa. Pelaajien systeemiin tallentamien luottokorttien numeroiden tulee olla suojattuja luvattomalta käytöltä. Tämän käytännön toteutusta ei ole eritelty tarkemmin. Työntekijöiden sopimusten tulee sisältää salassa pito-kohta, joka kieltää luvattoman tai tarpeettoman pelaajien tietojen paljastamisen.

Pelaajien varojen suojeleminen on monivivahteinen alue. Keskeistä on asiallinen ja tarkka talletusten, voittojen ja voitonmaksujen käsittely, joita valvotaan sopivilla ja tarpeellisilla tarkastuksilla ja verifikaatioilla. Termiä “asiallinen” ei ole kuitenkaan määritelty eGAP:in ohjeistuksissa. Ohjeistuksissa korostetaan, että rahaliikenteen tapahtumat toteutetaan dokumentoidun prosessin mukaan, jotta virheet ja subjektiivisuus eliminoitaisiin. Ohjeistuksissa vaaditaan myös kaikkien tapahtumien kirjaamista, jotta on olemassa seurattava polku tilintarkastuksien ja erimielisyyksien ratkomisen aikaan. Pelaajia täytyy selkeästi tiedottaa kaikista toimenpiteistä ja ehdoista, ja heidän kyselyihinsä on vastattava täsmällisesti. EGAP:in ohjeistukset pelaajien varojen suojelemiseksi vaativat myös nettikasino-operaattorilta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, ja pelaajien sulkemisen pois hallintoalueilta, joissa nettiuhkapelit ovat laittomia.

Tärkeä pelaajien varojen suojelemisen aspekti on nettikasino-operaattorien kyky maksaa takaisin käyttämättömiä tallennuksia niin vaadittaessa. Tämä sisältyy operaattorien maksuvalmiuden ohjeistuksiin. Sopimuskohdassa sanotaan, että operaattorin vastuu pelaajien taseiden, voitonmaksujen ja taattujen palkintojen suhteen tulisi olla erikseen tunnistettavissa koska tahansa, ja operaattoreiden tulee voida osoittaa omaavansa riittävän määrän käteistä tai käteistä vastaavaa taseiden pitämiseksi. Yksityiskohtaisia vaatimuksia ei ole tarkennettu. On olemassa lisääntyvä tarve nettikasino-operaattoreille tallettaa pelaajien talletukset erillisille tileille, eikä käyttää niitä kuluihin, jotta kaikki varannot ovat tarvittaessa käytettävissä.

Rekisteröityessään nettikasinolla pelaajan tulisi varmistaa, että kaikki tarvittava tieto, sekä vaihtelevat ehdot vastaavat eGAP:in ohjeistuksia. Mikäli eCOGRA on hyväksynyt kasinon, se noudattaa eGAP:in ohjeistuksia.