Pelaajat saapuvat nettikasinot ehodttomasti luottaen siihen, etteivät softat manipuloi pelejä pelaajille epäreiluun tapaan. Nettikasinoiden on osoitettava selkeästi, ettei se riko tätä luottamusta. EGAP:in pelien reiluuden ohjeistus eCOGRA:lta kertoo, mitä nettikasinoilta vaaditaan tässä asiassa. Kasinot ovat valmistautuneita, kun eCOGRA arvioi kasinoita Safe & Fair-tunnusta varten.

EGAP:in ohjeistuksen tarkoitus on ilmaistu asiakirjassa näin: “Tunnuksen saaneet ovat sitoutuneita varmistamaan, että uhkapelituotteita altistetaan jatkuvalle ja täsmälliselle, itsenäiselle arvioinnille, jotta varmistutaan palveluiden toimivan reilulla tavalla, ja julkaistujen pelin sääntöjen mukaan. Tässä lausunnossa on kolme tärkeää sanaa. “Jatkuva” merkitsee, ettei arviointi tapahdu vain kerran, vaan se uusitaan määritellyin väliajoin. “Täsmällinen” merkitsee, että kaikkein kokonaisvaltaisimpia, saatavilla olevia testejä sovelletaan reiluuden määrittämiseksi. “Itsenäinen” merkitsee, että arvioijalla ei ole intressejä tai kytköksiä nettikasinoon.

Ensimmäinen pelien reiluuden ohjeistuksen aspekti on Total Gaming Transaction Review, eli pelitapahtumien arviointi. Nettikasinopelit perustuvat simulaatioon, jossa käytetään satunnaisen numeron generaattoria eli Random Number Generatoria (RNG). Poikkeuksena ovat live dealer-pelit. RNG on arvioinnin keskipisteessä. RNG:n suunnittelu ja toteutus arvioidaan ennen live-julkaisua, ja seuraten mitä tahansa muutoksia RNG:n lähdekoodiin. Arvioinnissa tulee olla mukana dokumentoinnin arvio, lähdekoodin arvio, matemaattinen analyysi, RNG:n vaihteluvälin päättäminen, RNG:n aikavälin arviointi ja muita tutkimuksia. Voitonmaksun prosenttiosuuden arviointia tulee tehdä säännöllisin väliajoin, ja pelaajille palaavan osuuden tulee vastata teoreettista, tilastojen mukaista palautusprosenttia. Kaikkien nettikasinoiden tulee antaa ilmaispelejä ja oikeasta suomalaiset rahapelit. Usein esitetään syytös, jonka mukaan ilmaispelien voitonmaksun mahdollisuuden olevan suurempi kuin oikeissa uhkapeleissä, ja näin houkutellaan pelaajia mukaan oikean rahan peleihin. Itseasiassa molempien versioiden pelien pitäisi olla identtisiä kaikissa suhteissa. Siksi eGAP vaatii, että tilastojen mukaisen palautusprosentin tulee olla oikeassa rahassa yhtä suuri kuin ilmaisissa peleissä. On olemassa kaksi testiä, jotka täytyy selittää. Toinen on tilastollinen itsenäisyys. Käyttäen nettirulettia esimerkkinä, tämä tarkoittaa että mikä tahansa ruletin pyöräytys ei riipu menneistä lopputuloksista. Toinen on tasainen jako. Kun rulettia pyöritetään useasti, kaikkien numeroiden tulisi osua tasaisen usein.

EGAP:in pelien reiluuden ohjeistuksen toinen aspekti liittyy pelien sääntöihin. Kaksi asiaa ovat tärkeitä, ja ne ovat selkeitä. Nettikasinopelejä tulee operoida tiukasti eriteltyjen sääntöjen mukaan. Pelien sääntöjen, mukaanlukien maksutaulukoiden, täytyy olla pelaajien nähtävissä kaikkina aikoina, ja pelien sääntömuutosten tulee olla merkittynä päivämäärällä. Kolmas aspekti on epäreilu vaikuttaminen, mikä selkokielellä tarkoittaa huijaamista. Tämä liittyy enemmänkin nettipokeriin, kuin nettikasinoihin, ja vaatii operaattorilta mahdollisuuksia löytää ja käsitellä juonitteluja ja bottien käyttöä.

On tärkeää, että pelaajat ymmärtävät, mitä heidän pitäisi odottaa eGAP:in ohjenuorilta. Ensinnäkin heidän tulee olla varmoja, että itsenäinen taho on testannut ohjelmistot ja todenneet ne asianmukaisiksi. Nettikasinoiden, jotka kohtaavat eGAP:in vaatimukset tulee esittää arvioijan myöntämä sertifikaatti. Pelaajien tulee tarkistaa voitonmaksujen prosenttien raportti. Pelaajien ei tule asettaa panoksia peliin, ellei sääntöjä ole kokonaisuudessaan esitetty selkeällä tavalla.

EGAP Pelaajien Suojelemisen Ohjeistukset

ECOGRAN hahmottelemat eGAP:in ohjeistukset mahdollistavat läpinäkyvyyden ja tinkimättömyyden takia nettiuhkapelioperaattoreiden sertifiointiprosessissa. Pelaajien suojaaminen on tärkeä asia, ja eGAP:in ohjeistuksissa suojataan pelaajia kahdella eri osa-alueella. Ensimmäinen on pelaajan informaatio, ja toinen on pelaajan varat.

Pelaajan tietojen suojaaminen muodostuu kahdesta osa-alueesta. Se alkaa yksityisyydellä ja tarpeettoman informaation jakaminen, kuten nimen, sukupuolen, iän, osoitteen, pankkitietojen, korttitietojen, panostustietojen jakaminen ja niin edelleen. EGAP:in tietty tavoite tässä asiassa on, että nettikasino-operaattorien tulisi varmistaa kaikkien pelaajien milloin tahansa luovuttamien tietojen yksityisyyden ja luottamuksellisuuden säilyminen, ja luvattoman tai turhan tietojen paljastamisen välttäminen. Tämä merkitsee, että saattaa olla tilanteita, joissa operaattorin on paljastettava tietoa. Näillä tilanteilla tarkoitetaan lakiteknisiä tai kolmannen osapuolen tutkimuksia pelaajia vastaan.

Siispä casino online täytyy muodostaa yksityisyyden suojaamisen käytäntöjä, ja ilmoittaa niistä nettisivuillaan. Käytännöissä tulisi antaa yksityiskohtia kerätystä tiedosta, tiedon keräämisen tarkoituksesta, olosuhteet, joissa tietoa voidaan luovuttaa eteenpäin, ja miten estetään luvatonta tai tarpeetonta tietojen luovuttamista. Pelaajan suostumus tietojen luovuttamiseen olisi saatava ennen rekisteröintiä. Pelaajan tietosuojassa on myös kaksi muuta kohtaa. Pelaajien systeemiin tallentamien luottokorttien numeroiden tulee olla suojattuja luvattomalta käytöltä. Tämän käytännön toteutusta ei ole eritelty tarkemmin. Työntekijöiden sopimusten tulee sisältää salassa pito-kohta, joka kieltää luvattoman tai tarpeettoman pelaajien tietojen paljastamisen.

Pelaajien varojen suojeleminen on monivivahteinen alue. Keskeistä on asiallinen ja tarkka talletusten, voittojen ja voitonmaksujen käsittely, joita valvotaan sopivilla ja tarpeellisilla tarkastuksilla ja verifikaatioilla. Termiä “asiallinen” ei ole kuitenkaan määritelty eGAP:in ohjeistuksissa. Ohjeistuksissa korostetaan, että rahaliikenteen tapahtumat toteutetaan dokumentoidun prosessin mukaan, jotta virheet ja subjektiivisuus eliminoitaisiin. Ohjeistuksissa vaaditaan myös kaikkien tapahtumien kirjaamista, jotta on olemassa seurattava polku tilintarkastuksien ja erimielisyyksien ratkomisen aikaan. Pelaajia täytyy selkeästi tiedottaa kaikista toimenpiteistä ja ehdoista, ja heidän kyselyihinsä on vastattava täsmällisesti. EGAP:in ohjeistukset pelaajien varojen suojelemiseksi vaativat myös nettikasino-operaattorilta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, ja pelaajien sulkemisen pois hallintoalueilta, joissa nettiuhkapelit ovat laittomia.

Tärkeä pelaajien varojen suojelemisen aspekti on nettikasino-operaattorien kyky maksaa takaisin käyttämättömiä tallennuksia niin vaadittaessa. Tämä sisältyy operaattorien maksuvalmiuden ohjeistuksiin. Sopimuskohdassa sanotaan, että operaattorin vastuu pelaajien taseiden, voitonmaksujen ja taattujen palkintojen suhteen tulisi olla erikseen tunnistettavissa koska tahansa, ja operaattoreiden tulee voida osoittaa omaavansa riittävän määrän käteistä tai käteistä vastaavaa taseiden pitämiseksi. Yksityiskohtaisia vaatimuksia ei ole tarkennettu. On olemassa lisääntyvä tarve nettikasino-operaattoreille tallettaa pelaajien talletukset erillisille tileille, eikä käyttää niitä kuluihin, jotta kaikki varannot ovat tarvittaessa käytettävissä.

Rekisteröityessään nettikasinolla pelaajan tulisi varmistaa, että kaikki tarvittava tieto, sekä vaihtelevat ehdot vastaavat eGAP:in ohjeistuksia. Mikäli eCOGRA on hyväksynyt kasinon, se noudattaa eGAP:in ohjeistuksia.