Suomessa on voimassa rahapelimonopolijärjestelmä, jonka mukaan valtion omistama Veikkaus Oy on ainoa taho, jolla on lupa tarjota rahapelipalveluita mantereisessa Suomessa ja markkinoida niitä. Muita toimijoita ei myönnetä rahapelilupia.

Tärkein rahapelitoimintaa säätelevä laki Suomessa on Suomen arpajaislaki (1047/2001), joka määrittelee arpajaiset toiminnaksi, jossa osallistujat voivat voittaa rahallisesti arvokkaan palkinnon sattumanvaraisesti ja josta peritään osallistumismaksu. Rahapeli puolestaan määritellään arpajaisiksi, joissa osallistujat voivat voittaa rahapalkintoja.

Arpajaislakia täydentävät useat muut lait ja asetukset, kuten:

Sisäasiainministeriö vastaa rahapelisektorin sääntelystä Suomessa, kun taas Poliisihallitus vastaa arpajaislain noudattamisen valvonnasta.

Seuraava taulukko tiivistää Suomessa saatavilla olevat rahapelituotteet, sekä verkossa että kivijalkakasinoilla, ja niiden sääntelijät:

Relevantti tuoteKuka sääntelee sitä digitaalisessa muodossa?Kuka sääntelee sitä kivijalkamuodossa?
Kasinopelit (sisältäen kolikkopelit ja kasinopöytäpelit)Veikkaus OyVeikkaus Oy
PokeriVeikkaus OyVeikkaus Oy
BingoVeikkaus OyVeikkaus Oy
VedonlyöntiVeikkaus OyVeikkaus Oy
Urheilu-/raviurheiluvedonlyöntiVeikkaus OyVeikkaus Oy
FantasiavedonlyöntiVeikkaus OyVeikkaus Oy
ArvontapelitVeikkaus OyVeikkaus Oy
Sosiaalinen pelaaminen ilman rahapalkintoa tai rahanarvoaEi säännelty erikseenEi säännelty erikseen
Taitopelit ja kilpailut ilman sattumanvaraisuuttaEi säännelty rahapelaamisen alallaEi säännelty rahapelaamisen alalla

Yksikään rahapelituote ei ole sinänsä kielletty, vaikka Veikkaukselle on asetettu tuotekohtaisia rajoituksia, kuten enimmäispanos, palautusprosentti ja pelinopeus.

Ajantasaiset rajoitukset rahapelien veikkaus pelirajat

Suomessa voimassa olevat kolikkopelien rajoitukset

Suomen arpajaislain mukaan Veikkaus toimii kolikkopelien tarjoajana kasinoissa, pelihalleissa, supermarketeissa, kahviloissa, huoltoasemilla, baareissa ja muissa julkisissa tiloissa.

Veikkauksella on useita toimenpiteitä kolikkopelien pelaamisen rajoittamiseksi ja vastuullisen pelaamisen edistämiseksi, kuten:

 • Tunnistautuminen: Tammikuusta 2021 alkaen asiakkaiden on tunnistauduttava Veikkaus-kortilla, pankkikortilla tai mobiilisovelluksella ennen kolikkopelien pelaamista kaupoissa, kioskeissa, ravintoloissa ja huoltoasemilla. Heinäkuusta 2021 alkaen tämä koskee myös kolikkopelejä pelihalleissa.
 • Häviörajat: Elokuusta 2021 alkaen asiakkaiden on asetettava enimmäishäviömäärä ennen kolikkopelien pelaamista. Häviörajat ovat samat kuin nettikasinopeleissä: 1–500 euroa päivässä ja 1–2000 euroa kuukaudessa.
 • Pelitauot: Asiakkaat voivat asettaa vapaaehtoisia pelitaukoja itselleen, jolloin he eivät voi pelata kolikkopelejä tai muita Veikkauksen tarjoamia pelejä.
 • Pelirajoitukset: Asiakkaat voivat asettaa vapaaehtoisia rajoituksia sille, millaisia pelejä he voivat pelata, milloin he voivat pelata tai kuinka kauan yksittäinen pelisessio voi kestää.

Muut kolikkopelit Muiden kolikkopelien toiminta tai markkinointi ei ole sallittua Suomessa, ellei niillä ole lisenssiä toisesta EU-/ETA-maasta ja ne kohdistuvat palveluihinsa Suomen ulkopuolella oleviin suomalaisiin asiakkaisiin. Näitä kolikkopelejä ei sovelleta Suomen arpajaisveroon tai vastuullisen pelaamisen toimenpiteisiin, mutta niiden on voitava noudattaa alkuperämaansa lakeja ja määräyksiä.

Näitä kolikkopelejä pelaavat asiakkaat saattavat joutua maksamaan veroa voitoistaan tai sitten eivät, riippuen voittojen lähteestä ja määrästä. Yleensä, jos voitot ovat toimijalta, jolla on lisenssi toisesta EU-/ETA-maasta, ne ovat verovapaita. Kuitenkin, jos voitot ovat toimijalta, jolla ei ole lisenssiä toisesta EU-/ETA-maasta, ne ovat verotettavaa pääomatuloa.

Kasinopelaaminen:

 • Suomessa on vain muutamia kivijalkakasinoita, joita Veikkaus operoi. Nämä kasinot tarjoavat erilaisia pöytäpelejä ja kolikkopelejä.
 • Suomen kasinopelaamisen laillinen ikäraja on 18 vuotta.
 • Kasinoilla ei ole erityisiä rajoituksia sille, kuinka paljon rahaa voidaan lyödä vetoa.

Arvonnat ja raaputusarvat:

 • Arvontojen ja raaputusarpojen laillinen ikäraja on 18 vuotta.
 • Arpoihin ja raaputusarpoihin käytettävälle rahasummalle ei ole erityisiä rajoituksia.

Urheiluvedonlyönti:

 • Urheiluvedonlyönnin laillinen ikäraja on 18 vuotta.
 • Urheiluvedonlyönnissä ei ole erityisiä rajoituksia sille, kuinka paljon rahaa voidaan lyödä vetoa.

Arpajaislaki 2022 (2023)

Arpajaislaki 2022 (2023) viittaa uuteen Suomen arpajaislakiin, joka astui voimaan vuoden 2022 alussa. Uusi arpajaislaki sisältää muutoksia aiempaan lainsäädäntöön, kuten:

 • Rahapelimonopolin vahvistaminen: Valtion omistama Veikkaus Oy (“Veikkaus”) säilyy ainoana toimijana, jolla on lupa tarjota ja markkinoida rahapelipalveluja manner-Suomessa. Uusi arpajaislaki selkeyttää rahapelien määritelmää ja kieltää kaikki muut rahapelit, jotka eivät ole Veikkauksen valtuuttamia.
 • Maksujen estämisen käyttöönotto: Uusi arpajaislaki antaa Suomen Finanssivalvonnalle valtuudet määrätä maksupalveluntarjoajia estämään liiketoimet suomalaisten asiakkaiden ja ulkomaisten rahapelitoimijoiden välillä, joilla ei ole lupaa toisesta EU/ETA-maasta. Maksujen estämiseen liittyvät toimenpiteet odotetaan otettavan käyttöön asteittain vuodesta 2023 alkaen.
 • Vastuullisen pelaamisen tehostaminen: Uusi arpajaislaki edellyttää Veikkauksen toteuttavan enemmän toimenpiteitä ongelmapelaamisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä vastuullisen pelaamisen edistämiseksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa tunnistautuminen, tappiorajat, pelitauot, pelirajoitukset, omien pelien sulkeminen, ikävarmennus, asiakaspalvelu, pelaajapalaute, henkilöstön koulutus ja vastuullisen pelaamisen työkalut.
 • Läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden lisääminen: Uusi arpajaislaki edellyttää Veikkauksen raportoivan enemmän tietoa rahapelitoiminnastaan, tuloistaan, kustannuksistaan, voitoistaan ja sosiaalisista vaikutuksistaan. Uusi arpajaislaki perustaa myös Rahapeliasiain neuvottelukunnan valvomaan ja arvioimaan rahapelisektoria sekä tekemään suosituksia sen kehittämiseksi.

Verot rahapelivoitoista

Rahapelien verotus Suomessa riippuu siitä, onko rahapelioperaattori osa rahapelimonopolijärjestelmää vai ei.

Rahapelimonopolin operaattorit

Veikkauksen operaattorit ovat velvollisia maksamaan arpajaisveroa voitoistaan rahapelipalveluistaan arpajaisverolain (552/1992) mukaisesti. Verokanta on ollut vuosia 12 %, mutta Covid-19-pandemian vuoksi sitä on tilapäisesti alennettu. Vuonna 2022 verokanta on 3,4 % ja vuonna 2023 se on 5,0 %.

Arpajaisvero vähennetään operaattoreiden toimesta ennen voittojen maksamista pelaajille. Pelaajien ei tarvitse maksaa veroa näiden operaattoreiden voitoista, koska ne luokitellaan verottomaksi tuloksi.

EU-/ETA

Muut rahapelioperaattorit EU-/ETA-maista voittaneet pelaajat saattavat joutua maksamaan veroa voitoistaan tai sitten eivät, riippuen voittojen lähteestä ja määrästä. Yleensä, jos voitot ovat toimijalta, jolla on lisenssi toisesta EU-/ETA-maasta, ne ovat verovapaita. Kuitenkin, jos voitot ovat toimijalta, jolla ei ole lisenssiä toisesta EU-/ETA-maasta, ne ovat verotettavaa pääomatuloa.

Pelaajat ovat vastuussa ilmoittamaan ja maksamaan verot veronalaisista voitoistaan Suomen verohallinnolle.

Vastuullinen pelaaminen Suomessa

Rahapelimonopoli pyrkii varmistamaan pelaajien oikeudellisen suojan, torjumaan väärinkäyttöä ja rikollisuutta sekä ehkäisemään ja vähentämään rahapelaamisen negatiivisia vaikutuksia.

Veikkaus ja PAF ovat ottaneet käyttöön useita toimenpiteitä ongelmapelaamisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä vastuullisen pelaamisen edistämiseksi, kuten tunnistautumisen, tappiorajat, pelitauot, pelirajoitukset, itse-esto, ikävarmennuksen, asiakaspalvelun, pelaajapalautteen, henkilöstön koulutuksen ja vastuullisen pelaamisen työkalut.

Suomessa on useita organisaatioita, jotka tarjoavat apua ja tukea ongelmapelaajille ja heidän perheilleen, kuten:

 • Peluuri: Kansallinen auttava puhelin, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa, tukea ja ohjauspalveluita ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen. Peluuri tarjoaa myös verkkokeskustelupalvelun ja itsehoito-ohjelman.
 • Peliklinikka: Erikoissairaanhoidon poliklinikka, joka tarjoaa arviointi-, hoito- ja kuntoutuspalveluita ongelmapelaajille ja heidän perheilleen. Peliklinikka tekee myös tutkimusta ja koulutusta rahapeliongelmiin liittyen.
 • Gamblers Anonymous: Miesten ja naisten yhteisö, jotka jakavat kokemuksiaan, voimavarojaan ja toivoaan toistensa kanssa ratkaistakseen yhteisen ongelmansa ja auttaakseen muita toipumaan rahapeliongelmasta. Gamblers Anonymousilla on useita ryhmiä ympäri Suomen.
 • A-Klinikkasäätiö: Kansalaisjärjestö, joka tarjoaa päihdehaittojen ehkäisy- ja hoitopalveluita. A-Klinikkasäätiö tarjoaa myös neuvontaa ja tukea ongelmapelaajille ja heidän perheilleen verkkopalvelu Päihdelinkin kautta.